Környezetvédelem

Hogy a környezetvédelem által támasztott elvárásoknak eleget tegyünk, és azokat cégünk perspektívájába építsük, valamint mindezt vevőink, szállítóink és munkatársaink felé is áttekinthetővé tegyük, cégünk most írásba foglalta környezetvédelmi irányelveit.

 

Az irányelvek feladata, hogy a környezetvédelem fontosságát integrálják a cég politikájába, valamint hogy munkatársainknak és partnereinknek megadják a lehetőséget, hogy azokkal megismerkedjenek és szükség esetén új ötletekkel gyarapítsák azokat.

 

A következő irányelvekhez szeretnénk tartani magunkat, és szeretnénk egyben tovább bővíteni is ezeket:

 

  • a környezet védelme és megőrzése a következő generáció számára a legfontosabb irányelvünk
  • a környezetvédelmi irányelveink céljait csak a partnereinkkel és a munkatársainkkal való szoros együttműködés eredményeként érhetjük el
  • munkatársaink jelentik a legfőbb partnert a környezetvédelmi előírások betartásánál. Minden munkatársunkat környezetvédelmi oktatásban részesítünk, és úgy szereljük fel
  • munkakörnyezetüket, hogy maximális teljesítmény mellett is csak olyan mértékben terheljék a környezetet, ami elkerülhetetlen
  • a munkavégzés folyamán használt anyagokat szigorú környezetvédelmi ellenőrzésnek vetjük alá. Az ellenőrzések során, amennyire ez egy középvállalat számára lehetséges, szem előtt tartjuk a hulladékok elhelyezésének közép és hosszú távú következményeit is
  • az alapanyag szükségletet pontosan kell kiszámolni, takarékosan kell beszerezni, és szakszerűen kell tárolni. Az alapanyagokat és technológiákat tüzetes ellenőrzés alá kell vetni. A szakszerű összeszerelés, a javíthatóság és újrahasználhatóság hívatott termékeink élettartamát növelni, és ezzel környezet kímélőbbé tenni
  • lehetőségeink szerint kerülni szeretnénk, vagy a minimálisra szeretnénk fogni az olyan anyagok használatát, amelyek károsítják a környezetet. Lehetőség szerint újrahasznosítható alapanyagokkal kell dolgoznunk
  • az energia minden formáját takarékosan kell használni. Ahol lehetséges, megújuló energiaforrásokat kell alkalmazni. Minden szervezési és technikai lehetőséget meg kell ragadni az energiatakarékosság érdekében
  • lehetőségeink szerint folyamatos ellenőrzés és analízis segítségével kell az alapanyagokat és hatásokat elemezni, amelyek kapcsolatban állnak vállalatunkkal, hogy azokat ismerjük, és szükség szerint reagálni tudjunk rájuk, ezzel javítva vállalatunk környezetét