Általános szerződési feltételek és vevőinformáció

1.) Érvényesség

1.1 A Soyer Magyarország Kft. (a továbbiakban „eladó“) ezen általános szerződési feltételei (a továbbiakban „ÁSZF“), az összes megrendelésre vonatkozó szerződésre érvényes, amelyet a vevő (a továbbiakban „vevő“) az eladóval, az eladó online webshopján feltüntetett termékkel kapcsolatban megköt. Ezennel kizárásra kerül a vevő által szabott bármilyen feltétel, kivéve ha a felek abban külön írásban megegyeztek egyedi szerződéssel. Az ÁSZF-ben írtak kizárólagosan vonatkoznak azon esetekre is, amikor az eladó ismerettel rendelkezik a vevő ÁSZF-el esetlegesen ellentétes igényéről, azonban külön írásbeli szerződéssel attól a felek kifejezetten nem tértek el.

1.2 Az ÁSZF értelmében vállalatnak jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet minősül, aki a szerződés megkötésekor a gazdasági tevékenysége jogkörében jár el.


2.) Szerződéskötés

2.1 Jelen dokumentum a Soyer Magyarország Kft. a szerződéses jogviszonyban álló vevői az eladó weboldalán (továbbiakban: weboldal, webáruház) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő együttesen: Felek, jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A webáruházon keresztül a vevő által leadott elektronikus rendelésleadással a jelen szerződésben írt feltételekkel szerződéses jogviszony jön létre a vevő és az eladó között.

2.2 A vevő a rendelését az eladó online webshopjában található online rendelési rendszeren keresztül adhatja le. A vevő, miután a kiválasztott terméket vagy szolgáltatást a virtuális kosárba helyezte és az elektronikus rendelési folyamatot végigfuttatta, a rendelési folyamat lezárását célzó gombra klikkelve egy jogilag kötelező szerződésajánlatot tesz a virtuális kosárban található termékekre vagy szolgáltatásokra. A vevő a vásárlási szándékát telefonon, faxon vagy e-mailen keresztül is megteheti.

2.3 A vevő a rendelés leadása előtt az online megrendelés figyelmes elolvasása révén kiszűrheti az esetleges gépelési hibákat a megrendelésben. A hibák felismerésében segítséget nyújthat a vevő internet browserében található nagyítási funkció használata, amely segítségével az online megrendelési formanyomtatvány nézete felnagyítható. A vevő az általa megadott rendelési részleteket a billentyűzet és az egér használatával egészen addig módosíthatja, amíg le nem zárta a rendelési folyamatot.

2.4 A szerződés megkötése magyar nyelven történik.

2.5 A rendelés lezárása elektronikus úton és automatikus rendeléslezárás útján történik. A vevőnek gondoskodnia kell a megrendelés során megadott e-mail cím helyességéről. Felhívjuk a vevő figyelmét továbbá, hogy az e-mail fiók spam szűrőjének beállításának ellenőrzésére annak érdekében, hogy minden, az eladótól küldött e-mail megérkezzen a vevő postaládájába.

2.6 Amennyiben a felek egyedi, írásbeli megállapodást kötöttek, úgy az egyedi megállapodás alapvetően nem vonatkozik a vevő és az eladó között párhuzamosan zajló más megállapodásra, jogviszonyra, illetve a jövőben megköttetendő megállapodásokra.

2.7 A weboldalon keresztül elérhető termékek és szolgáltatások igénybevételének feltételeit az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elker. tv.) szabályozza.

2.8 Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, írásbeli szerződésnek minősül. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

2.9 A rendelés elküldésével a vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi és a vételárat,  illetve az esetleges szállítási, utánvételi díjakat az átvételkor a szerződött csomagszállítónak, vagy banki előutalással, vagy személyes átvételkor készpénzben (utánvét) kiegyenlíti. A weboldalon megjelenő árak nettó árak, az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. Egy darab termékre vonatkoznak, a szállítási költséget nem tartalmazzák. A vevő a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja. A vevő a kiválasztott terméket megtekintheti, a kosár tartalmát ellenőrizheti a kosár ikonra kattintva. A kosárba helyezett termékek mennyisége módosítható.

2.10 A szerződés feltételeinek elfogadása az internetes áruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A regisztrációs lap kitöltése és rögzítése a feltételek elfogadásának minősül. A megrendelés akkor jön létre, amikor a vevő a megrendelést végső formájában jóváhagyja. 

2.11 Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelés beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse. A weboldalon feltüntetett termék szállítására az eladó nem kötelezhető. Az esetlegesen felmerülő adminisztrációs hibákért az eladó felelősséget nem vállal.


3.) Árak és fizetési feltételek

3.1 Amennyiben az eladó általi termékleírásban nem szerepel más, akkor a megadott árak nettó árként értendőek, amelyet a mindenkor érvényes általános forgalmi adó mértéke növel. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendőek, és nem tartalmazzák a házhozszállítás díját.

A felek közötti egyedi megállapodás alapján a csomagolási, szállítási, rakodási költségek, a biztosítási díj (szállítmány biztosítást is beleértve), a vámok és illetékek felszámításra kerülhetnek.

3.2 Az európai unión kívüli szállítás esetén egyéb költségek is felmerülhetnek, amelyeket a vevőnek kell viselnie. Ezek közé tartozik többek között a pénzutalás költsége (utalási költségek, valuta váltási költségek), illetve az esetleges beviteli költségek és adók (vámok). Utalási költségek akkor is felmerülhetnek, ha a szállítás nem egy európai unión kívüli országba történik, de a vevő a vételárat az európai unión kívüli országból hajtja végre.

3.3 A vevő számára több fizetési lehetőség áll rendelkezésre, a weboldalon feltüntetettek szerint. Az utánvét esetén a vevő az áru átvételét követően a szállítónak fizeti ki az áru ellenértékét.

3.4 A fizetés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a vételár az eladó bankszámláján jóváírásra kerül banki tranzakció esetén. Fizetési késedelem esetén a mindenkor érvényben lévő Polgári Törvénykönyv késedelmi kamatára, valamint behajtási költségátalányra vonatkozó szabályok érvényesek.

3.5 Amennyiben az eladó gondos eljárása ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor az eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a vevő elállhat vásárlási szándékától. A megrendelésre vonatkozó feltételek, a weboldalon feltüntetett árak, leírások, műszaki adatok csak és kizárólag a tájékoztatást, a termék minél szélesebb körű megismertetéséül szolgálnak. A weboldalon történő vásárlás esetén eladó elsősorban azt feltételezi, hogy a vevő az általa kiválasztott terméket már ismeri, és az interneten keresztül történő megrendelés esetén az általa kiválasztott termék megrendelésével időt és fáradtságot óhajt megtakarítani. Az eladó a létrejövő szerződéseket nem iktatja.


4.) Szállítási feltételek

4.1 A termékek szállítására a vevő által megadott szállítási címre kerül sor, amennyiben a felek nem egyeznek meg másban. A vevő által a megrendelésben megadott szállítási cím a mérvadó. Kérjük, hogy az áru átvételekor a szállítmányozó jelenlétében győződjön meg a csomagolás sértetlenségéről.

4.2 Az eladó a termék részleges szállítására jogosult, amennyiben annak elfogadása a vevőtől elvárható. Amennyiben részleges szállításra lehetőség van, úgy az eladó részszámlák kiállítására is jogosult.

4.3 A szállítmányozás kockázata és a szállítmányozás során a termék sérülésének kockázata akkor száll át, amikor az eladó az árut átadta a szállítmányozónak, vagy a szállítmányozással megbízott személynek abban az esetben is, ha a szállítmányozás költségét az eladó viseli egyedi megállapodás szerint. A szállítmány biztosítása csakis a vevő külön kérésére, és a vevőt terhelve történik meg.

4.4 Amennyiben a szállítás a vevő érdekkörében felmerülő okból meghiúsul, úgy az abból fakadó hátrányos következmények a vevőt terhelik. Amennyiben a szállítás a vevő hibájából késlekedik, úgy a szállítmány késedelmes teljesüléséből eredő kockázatának vállalása a vevőt terheli. Az esetlegesen felmerülő raktározási költségek a vevőt terhelik.

4.5 Személyes átvétel esetén az eladó e-mailben értesíti a vevőt, hogy az áru készen áll a személyes átvételre, az eladó a vevővel előre egyeztetett időpontban veheti át az árut. Ebben az esetben nem terheli a vevőt semmilyen szállítási költség.

4.6 Amennyiben elháríthatatlan külső esemény (vis maior, természeti katasztrófák, politikai-társadalmi események, pandémia) a szerződés teljesítését befolyásolja, úgy a külső esemény időtartamával a szerződés teljesítésére előírt határidők meghosszabbodnak. Amennyiben a külső esemény a szerződés teljesítését ellehetetleníti, úgy a szerződés megszűnik a felek között. Elháríthatatlan külső eseménynek számít minden olyan körülmény, amely az eladó számára előre láthatatlan volt, vagy olyan, amely ugyan előrelátható volt, de annak elhárítása az eladó hatáskörén kívül esik, és az eladótól nem várható el olyan mértékű erőfeszítés, amely azt elhárítaná.

4.7 Amennyiben a szállítás késleltetésére a vevő kérésére kerül sor és a késleltetés időtartama a szállításra készen állástól számítva több mint egy hónap, úgy az eladó minden egyes megkezdett hónap után a teljes vételár 0,5%-át, de legfeljebb a vételár 5%-át számolhatja fel a vevőnek raktározási költség jogcímén.


5.) Tulajdonjog fenntartása a vételár megfizetéséig

5.1 Az eladó az árun a tulajdonjogát mindaddig fenntartja, amíg a vevő az adásvételi szerződésből adódó teljes vételárat meg nem fizeti. A teljes vételár megfizetéséig a vevő nem jogosult az áruval rendelkezni, tilos elzálogosítania vagy tulajdonjogba bocsátania.

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.


6.) Elállási jog

6.1 Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő vevőket (továbbiakban: Fogyasztó) illeti meg. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.  Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztó viseli.

Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli. A Fogyasztó a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért akkor felel, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.  Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

6.2 Az eladó a határidőben történt fogyasztói elállás esetén haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített termék árát. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési mód kerül alkalmazásra, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terhelheti. A visszatérítést mindaddig visszatarthatja az eladó, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó hitelt érdemlő módon nem igazolta, hogy visszaküldésre és eladó által átvételre került termék: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy az eladó címén átadni. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(ek)et.

6.3. A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. Az eladó nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely az eladó által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A visszatérítést az eladó mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó  hitelt érdemlően bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat az eladó részére visszaküldte és eladó azt átvette: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a számlát kiállító cég, az eladó weboldalon feltüntetett elérhetőségeinek egyikén vagy postai úton: 8000 Székesfehérvár, Babér u. 14. postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe.  Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el az eladó. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével, vagy személyesen juttathatja vissza Fogyasztó az eladó részére. Portósan feladott csomagot nem vesz át az eladó. Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Fogyasztót terheli! Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti az eladót a jelen weboldalon található elérhetőségeken.

6.4. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

6.5. Elállási jog gyakorlásának a menete: amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles azt az eladó weboldalon feltüntetett elérhetőségein jelezni vagy postai úton: 8000 Székesfehérvár, Babér u. 14. Az elállási határidő a termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: a határidő kezdete az az időpont, amikor a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket az eladó címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A Fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszállításával kapcsolatban felmerülő költségeket. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.


7.) Jótállás, szavatosság

7.1.A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.  

7.2. A vevő kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette a vevő, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az eladó költségére kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.. A vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét a vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az eladó adott okot. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

7.3 A vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított Ptk.-ban meghatározott elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti eladóval szemben.


8.) Termékszavatosság

8.1 Ingó dolog (termék) hibája esetén a vevő – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a vevő a gyártóval szemben a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vevőnek kell bizonyítania.

8.2   A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.


9.) Jótállás

9.1 Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az eladó jótállásra köteles. A jótállás időtartama a jogszabály szerint egy év, de a gyártó bizonyos esetekben ennél hosszabb időtartamú jótállási időt vállal önként. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az eladó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a vevőt a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Az eladó nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.


10.) A szavatossági igény esetén történő eljárás (kizárólag fogyasztók esetén)

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával). A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az eladót terhelik (Ptk. 6:166. §). Az eladó a fogyasztó által bejelentett szavatossági vagy jótállási igényről jegyzőkönyvet köteles felvenni. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. Ha az eladó a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót. Az eladó a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni. Az eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze


11.) Panaszkezelés rendje

11.1 A weboldalunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítse. Amennyiben a vevőnek valamilyen panasza van a szerződéssel, vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az elérhetőségek linknél megadott telefonon, illetve e-mail címen vagy levél: 8000 Székesfehérvár, Babér u. 14. útján közölheti. Az eladó a panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Az írásbeli panaszt az eladó 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi az eladó, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

11.2 Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

11.3 A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

A Fogyasztó fordulhat továbbá a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez vagy az illetékes és hatáskörrel rendelkező bírósághoz.

A  békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A  békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a  fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a  felek között, ennek eredménytelensége esetén az  ügyben döntést hoz a  fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy az eladó kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. Az eladó a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva az Európai Parlament és Tanács 524/2013/EU rendelete alapján.

Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: (http.//ec.europa.eu/odr) https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

Vonatkozó jogszabályok 

 • Magyarország Alaptörvénye
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)  
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (eKer tv.)
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.)
 • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet
 • 2005. évi CLXIV. tv. a kereskedelemről
 • 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
 • 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 1997. évi CLV. tv a fogyasztóvédelemről
 • 2003. évi V. törvény Új Polgári Törvénykönyvről